Vurdering af erhvervsejendomme

Nordicals udarbejder årligt flere end 2.000 uvildige vurderingsrapporter og derudover et stort antal salgsvurderinger. Vi skaber selv visionerne og viden om erhvervs- og investeringsejendomme, fordi vi følger markederne, analyserer udviklingerne og udarbejder prognoserne.

Professionelle analyser af erhvervsejendomsmarkedet

Vi følger erhvervsmarkedet, centralbankerne, investorernes adfærd, de økonomiske nøgletal og markedsdata. En ejendomsvurdering er eksempelvis relevant i forbindelse med årsregnskab, skat, ajourføring af virksomhedens aktiver, sale and lease back, tvangsauktion og generationsskifte. Vi udarbejder markedsrapporter, og vi vurderer ejendomme med et indgående kendskab til den aktuelle prisudvikling i dit lokalområde. Derfor kan vi skabe dit beslutningsgrundlag for ejendomsinvestering, optimere dit afkast, din virksomheds placering og din fremtidige forretning.

Vores Capital Markets-afdeling håndterer de største ejendomsporteføljer

Kontakt os og hør mere om, hvad vi kan gøre for dig

Værdiansættelse af erhvervsejendom

Få den optimale værdi ud af din erhvervsejendom med en professionel gennemgang og værdiansættelse. Hos Nordicals får du en uvildig vurdering fra vores professionelle erhvervsmæglere – og desuden hjælper vi altid med at udvikle din ejendom og finde de optimale muligheder.

Hvad er din erhvervsejendom værd? 

Ejendomsvurderinger – også internationale

Nordicals skaber værdi over hele landet og på alle niveauer. Vi tilbyder mange forskellige typer af ejendomsvurderinger: Vurdering af erhvervsejendomme, vurdering ved salg, vurdering af investeringsejendomme, vurdering af erhvervslejemål, vurdering af andelsboligforeninger og vurdering af nødlidende ejendomme.

Vi udarbejder også syn- og skønsrapporter, og vi udfører desuden internationale vurderinger.

Læs om vores internationale samarbejde

Få et samlet overblik over ejendomsværdien

Vores vurderingsrapporter er med til at give revisorer, advokater, banker og virksomheder indblik i de forhold, der ligger til grund for ejendommens værdi. Nordicals analyserer erhvervsejendomme med internationalt udsyn, professionelt landsdækkende overblik og indgående kendskab til lokale erhvervsforhold.

Læs også vores markedsanalyser her

Vurdering, værdiansættelse eller due diligence?

Vurdering af investeringsejendomme  og erhvervslokaler

Nordicals vurderer alle slags erhvervsejendomme lige fra samlede investeringsporteføljer til kontorer, butikker, hoteller og restauranter, lager og produktion, erhvervslokaler og erhvervsgrunde. Vi er blandt landets førende rådgivere inden for erhvervs- og investeringsejendomme uanset typen af ejendom.

Kontakt din lokale Nordicals forretning og få ejendomsvurdering med indgående lokalkendskab.

Due diligence af erhvervsejendomme

Få en fuldstændig rådgivning, inden du køber en erhvervsejendom. Due diligence sikrer, at du investerer i det rigtige – første gang. Nordicals tilbyder due diligence af erhvervsejendomme, eksempelvis servitutter og hæftelser, planforhold, arealgennemgang, vedligehold, eventuelle fredningsforhold, jord, miljø og forurening – samt placering i forhold til veje, parkeringspladser, offentlig transport og området som helhed.

Til top